วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นี่แหล่ะคือครูวิเชียร

     เมื่อเรารับรู้มาแล้วว่า "คนเราเลือกเกิดไม่ได้" เราก็ต้องปรับพฤติกรรม ความคิด ตลอดทั้งวิถีของการดำเนินชีวิตให้สอดรับการสิ่งที่เราเป็นให้ได้ ต้องมีความสุขอยู่กับมัน และพัฒนาศักยภาพของสิ่งที่เราได้รับมานั้นให้ดีที่สุด สิ่งต่าง ๆ ในโลกล้วนเป็นอิจจัง มีเกิดมา คงอยู่ และดับไป ความสุข ความทุกข์ เกิดขึ้นที่ใจเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลใจเราให้ดีที่สุด พร่ำบอก พร่ำสอนให้ใจเราสงบ และแสวงหาสิ่งดี ๆ มาใส่ใจ หลีกเลี่ยง ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีให้มากที่สุด เพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้ว่า เราน่าจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จุดเริ่มต้นของ Blog

งานเว็บบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยจัดทำเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนเป็นหลัก ในรายวิชาการนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม (ง 40206) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553