วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จุดเริ่มต้นของ Blog

งานเว็บบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยจัดทำเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนเป็นหลัก ในรายวิชาการนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม (ง 40206) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น